Blog

Martial Arts Instructor course positivity Persian Language

Prof. Farhad Dordar Fitness and Martial arts Author

Martial Arts Instructor course positivity Persian Language

Prof. Farhad Dordar Fitness and Martial arts Author

Prof. Farhad Dordar Fitness and Martial arts Author

Part one of my Article “Positivity” in Farsi translation As seri Maghalate man be Farsi  for Iran Martial arts, Kickboxing, and MMA Part 1

رویایی بزرگ ، تفکری بزرگ و اندیشه ای بزرگ
تفکر مثبت یا منش مثبت : Positive Attitude
طریقه اندیشیدن یا طرزفکر فرد عنصری است کلیدی در روش و رویه زندگی ، عنصری که جهت زندگی فرد را تعیین می کند و به زندگی او شکل و معنا می بخشد که درون تفکر اوست .دسترسی افراد به خواسته ها و اهدافشان بستگی به نوع تفکر و اندیشه آنها به جهان هستی دارد جهانی که برای تمامی انسانها به لحاظ وجود فیزیکی و قابل لمس یکسان آفریده شده اما افراد نگاهی متفاوت به انها دارند نگاهی که بر اساس تفکر و اندیشه آنها شکل گرفته و از فردی به فرد دیگر متفاوت به نظر می رسد.
می توان به جرات گفت نوع نگاه ، اندیشه و طرز تفکر ما به محیط ورا و ماورا بیانگر نگاه ما به جهان هستی هست نگاهی که اگر چه با چشم قابل رویت نیست و ماهیت خارجی ندارد اما نتیجه حاصل از این نگاه ما را به آنچه تفکر داشته ایم می رساند به عبارتی نوع نگاه افراد و اندیشه انهاست که اهداف و میزان رسیدن به اهداف را تعیین می کند همان طور که بیان شد افراد با نگاه به یک شئ فیزیکی یا رفتاری خاص برداشتهایی خاص خواهد داشت و این برداشت ها فکری با اندیشه جهت آنها را در رسیدن به اهداف تعیین می کند برای مثال نگاه من به یک درخت اندیشه های متفاوتی در ذهن من ایجاد می کند تا نگاه همسر ، دوست ، فرزند و یا رهرو دیگری که از ان منطقه گذشته و درخت به نحوی نگاه او را جلب کرده است بنابراین می توان گفت نوع تفکر و نگاه فرد به محیط اطراف او تعیین کننده اوست سرنوشتی که خود او با نوع اندیشیدنش رقم زده است تجربه شرکت ها و سازمانهای موفق ثابت کرده که رسیدن به اهداف بزرگ نیازمند رویایی بزرگ است و شرکت های کنونی بزرگ و موفق دنیا همه در یک چیز مشترک هستند و آن در واژه کلیدی و اساسی داشتن رویایی بزرگ ، تفکری بزرگ و اندیشه ای بزرگ است .


شرکت های بزرگ همواره انسانهای بزرگ را داشته اند ، شرکت های موفق مدیران و کارکنان موفقی را دارند و فرد موفق اندیشه ای بزرگ و اندیشه ای موفق را دارد . اندیشه ای که او را در رسیدن به اهدافش یاری می دهد اندیشه ای که به او عشق حرکت را می دهد و انگیزه ای در او ایجاد می کند که قدم های خود را با اطمینان و ایمان بردارد . انسان موفق هیچگاه به شکست فکر نمی کند حتی وقتی از نگاه دیگران او شکست را تجربه می کند او آن راه پل و تجربه ای موفق برای رسیدن به هدف خود تلقی نماید او هرگز از شکست های خود نا امید نمی شود بلکه آنها را از فرصت هایی طلایی می شمارد که او را کمک می کند تا به هدف خود نزدیک تر شود . از طرفی موفقیتهای او برایش بتی نمی سازد تا به عنوان سنگ و مانعی بزرگ بصیرت و اندیشه او را کور کند بلکه موفقیتهای خود به عنوان ابزاری استفاده می کند که رسیدن به هدف را برای او میسر کند.او به موفقیتهای خود هرگز به عنوان هدف نگاه نمی کند بلکه به عنوان ابزاری نگاه می کند که او را در راه رسیدن به هدف کمک می کنند.هر روزی که او آغاز می کند سر مست و عاشق است علامت مشخصه فرد موفق عاشق بودن اوست او عاشق است و هرگز حاضر نیست برای این عشق کوتاهی کند از آنجا که این عشق درونی است هیچ چیز نمی تواند او را از حرکت باز ایستاند و هرگز بر سر از معامله نخواهد کرد عشق او ناشی از تفکر به جهان هستی است عشق او نشاد گرفته ، مسئولیت و توانایی است که هستی به او عطا کرده و او خود را مسئول می داند به هر قیمت و هر هزینه ای که شد خود را وقف رسیدن به عشق خود نماید او هر روز به رسیدن و یا نزدیک تر شدن به هدف خود زندگی را آغاز کند

facebooktwittergoogle_plus

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.